Beleidsplan

Doel

Mambo Poa richt zich op leergierige jonge mensen in Afrika die welbewust voor hun eigen toekomst willen zorgen. Mambo Poa helpt zulke ambitieuze jongeren uit de allerarmste bevolkingsgroepen om het voor hen meest geschikte onderwijs te kunnen volgen.


Mambo Poa wil dus een gerichte bijdrage te leveren aan het onderwijs van kinderen in Afrika
en daarmee aan de ontwikkeling van hun land.


Hulp

Behalve het schoolgeld betaalt Mambo Poa alle kosten die voor het volgen van de opleiding nodig zijn,
inclusief de kosten van levensonderhoud. Met elke student worden afspraken "op maat" gemaakt, over de te volgen opleiding en over het budget. Het budget is afhankelijk van de gekozen opleiding, de onderwijsinstelling en de persoonlijke situatie. Er wordt op toegezien dat het budget juist wordt besteed.
Als afspraken in redelijkheid niet worden nagekomen wordt de betaling gestopt.


Integriteit en transparantie

Het bestuur van de stichting hecht zeer aan de ANBI-status. Het zal er alles aan doen om ANBI te blijven, ook als de eisen strenger worden. Los van de ANBI-eisen zorgt het bestuur voor maximale transparantie; actief
(via website, digitale nieuwsbrief en jaarverslag) en passief op verzoek van wie dan ook.


Mambo Poa zal echter niet het CBF Keurmerk of het Keurmerk Goede Doelen aanvragen. Dat vindt het bestuur te duur. Bovendien werft Mambo Poa bij voorkeur donateurs via mond-tot-mondreclame en niet via campagnes die op het anonieme publiek gericht zijn. Hiermee kunnen de kosten van fondswerving zo laag mogelijk worden gehouden.


Sommige donateurs hebben rechtstreeks contact met begunstigden van Mambo Poa. Het bestuur juicht dit toe, maar wil voorkomen dat er rechtstreekse sponsorrelaties tussen donateurs en studenten ontstaan.
De "op maat"-afspraken en een gelijke bedeling van de studenten zijn voor het bestuur erg belangrijk.
Donateurs kunnen via de website hun "eigen" student(en) volgen.


Beheer

Mambo Poa heeft geen "strijkstok". Uitgangspunt is dat alle inkomsten worden besteed aan het doel. Beheerkosten blijven ruim beneden 5% van de jaarlijkse inkomsten. Fonds- en donateurwerving wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan. Op de website van Mambo Poa is een actueel overzicht door de donateurs in te zien van alle inkomsten en van alle uitgaven per student.


Mambo Poa heeft in het woonland van de begunstigden vrijwilligers die tenminste twee keer per jaar een ontmoeting met hen hebben. De vrijwilliger kan deel uitmaken van het bestuur, maar dit is geen vereiste.
Het is ook niet nodig dat de vrijwilliger in het desbetreffende land woont, maar wel dat hij of zij het land tenminste twee keer per jaar bezoekt en alle begunstigden kan ontmoeten. Op dit moment is er alleen een vrijwillige vertegenwoordiger in Ethiopië, waar het merendeel van begunstigden woont.


Om de kwetsbaarheid te verminderen wil het bestuur dat er voor deze vertegenwoordiger een plaatsvervanger komt. Uitbreiding van de activiteiten van Mambo Poa in Mali of andere Afrikaanse landen gebeurt alleen als er een goede vertegenwoordiger beschikbaar is. In de begroting is voor elke begunstigde een kostenraming opgenomen, met een doorkijk naar de de verdere toekomst.


Omvang van de activiteiten

Het bestuur wil de omvang van de activiteiten en daarmee het aantal leerlingen en studenten graag op het peil van 1 januari 2011 houden. Gezien de omvang van de inflatie zal dat echter niet gemakkelijk zijn. Het bestuur wil voorkomen dat leerlingen of studenten moeten afhaken en stelt de budgetten dan ook bij.
Bij gelijkblijvende inkomsten zullen geen nieuwe leerlingen of studenten kunnen worden gesteund.